Hakkımızda

Tarım-Hayvancılık

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir araya gelmiş sivil toplum örgütleri ve bir atkım akademisyenden oluşan gönüllü bir grubuz. Temel projelerimiz arasında üretici ile tüketiciler arasında doğrudan bağ kurmak, doğru, temiz ve güvenilir gıdaları ulusal pazarlara ulaştırmaktır.Bu bağlamda ki projlerimizden biri olan Kars Sığır etini  doğrudan meradan veya doğal şartlarda beslenmiş haliyle elde edilen etleri tüketiciye ulaştırmak, yerinden et temini ile canlı hayvan yerine işlenmi et transferi sağlayarak,endüstriyel besicilikten uzak, doğal beslenmiş ürünleri tüketiciler ulaştırmak. Bu amaçla bir araya gelen ekibimiz başta Boğatepe çevre ve yaşa derneği başkanı İlhan Koçulu, Prof. Dr. Mitat şahin, Prof. Dr. Tarkan Şahin ve onlarca küçük aile işletmelrinin bireylerinden oluşmaktadır.

Sosyal sorumluluklarımızdan bazıları

Hayvancılıkla geçinen Küçük aile işletmelerine doğrudan destek vermek, Pazar problemlerini çözmek,

Bu işletmelere hayvanlarını aracısız pazarlama imkanı vermek,

  • Hayvanlarını doğal yollarla kesim ağırlığına ulaşıncaya kadar besi yapmalarını sağlamak ve bu konuda doğal rasyon örnekleri vermek ve hazırlamak
  • Kırsal kalkınmaya ve yerinde istihdama katkı vermek
  • Kars Yöresinde hayvansal ürünlerin kalitesinden ödün vermeden çeşitliliğini arttırmak.

Misyonumuz

İyi, adil ve temiz üretim yapmak, doğayı ve çevreyi korumak,
Kırsal kalkınmada örnek çalışmalar yürütmek ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamaktır.


Vizyonumuz

Üretici ve tüketiciyi korumak, sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek, aracısız üretim gerçekleştirerek,
kırsalda üretimi destekleyerek,büyük kentler göçü önlemek, yerinde istihdama katkı vermektir.